Verksamhet och ekonomi

Välkommen till Kopperskyrkan. Alla annonserade samlingar är offentliga och det finns aktiviteter under hela veckan.

En mycket viktig del är Gudstjänsterna på söndag kl. 10:30 då både unga och äldre träffas för bön, sång och predikan.

En onsdag i månaden kl. 11:00 är det träff för daglediga med olika programpunkter. Ibland samtalar man om söndagens bibeltext, ibland kommer någon på besök och har föredrag om något aktuellt ämne.

Onsdagar klockan 18:30 är det Stillhet i kyrkan, med möjlighet att tända ett ljus för något man vill be eller tacka för.

Torsdagar klocka 18 är det språkcafé och läxhjälp för nyanlända.

För de som kan och är intresserade av sång och musik finns möjlighet att vara med i en kör eller någon annan sånggrupp som finns.

I menyraden ovan ser du de återkommande aktiviteterna. För specifika arrangemang, sammankomster eller gudstjänster hänvisar vi till vår kalender.

Vi tillsammans har ansvar för Kopperskyrkan


Tillsammans bedriver vi den verksamhet vi vill ha i Kopperskyrkan genom ett delat ansvar i engagemang och ekonomi.
Ekonomiska gåvor skall täcka kostnader för löner, verksamhet och underhåll av vår kyrka.
Vi vill uppmuntra till ett regelbundet givande och även ge praktisk information om hur man på olika sätt kan ge ekonomiskt stöd.

Bakgrund


I Kopperskyrkan är gudstjänster och samlingar av olika slag öppna för alla. All verksamhet är offentlig och riktar sig till medlemmar, vänner och till alla de som vill vara med i verksamhet av olika slag.
Församlingen vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – dig, mig och världen.
Församlingens arbete är helt och hållet beroende av att medlemmar och vänner ger ekonomiskt stöd till verksamheten. I församlingen finns ingen medlemsavgift eller årsavgift. Allt givande är frivilligt och anonymt. Det är en viktig princip att ingen vet vad någon annan ger i bidrag. Man kan vara med oavsett om man kan bidra med mycket eller lite.

Frivilligheten gör att ekonomin i en församling är sårbar eftersom den är helt beroende på människors vilja att skänka pengar. Styrelsens förhoppning är att församlingen fortsatt skall kunna ha en pastor anställd på 60%.

Förhoppningar är att det liv och den verksamhet som finns i församlingen skall upplevas så betydelsefullt och viktigt att många vill vara med och stödja, både för sin egen skull och för det som församlingen betyder för andra i Stenungsund.

Vad kan vi göra?

  • Du lägger din gåva i kollektboxen på gudstjänsten, men din gåva behövs även om du inte har möjlighet att gå till kyrkan varje söndag. Komplettera gärna med att skicka via plusgiro-konto 34 26 25-1 eller Swish till 123 3289535.
  • Du kan anmäla dig till kyrkoavgift. För att det ska fungera måste du skicka in ditt medgivande till Equmeniakyrkan senast 31 oktober för att gälla kommande år. Kyrkoavgiften utgör 1 % av din beskattningsbara inkomst och dras direkt via skatten. Ett exempel: Om du tjänar 200.000 kr./år blir ditt stöd 2.000 kr/år. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du redan en obligatorisk kyrkoavgift dit. Lägger du till Equmeniakyrkan får du betala dubbel avgift om du inte samtidigt flyttar ditt medlemskap från Svenska kyrkan. Har du en gång anmält dig till kyrkoavgift fortsätter det att gälla tills du väljer att det ska upphöra. Hur du gör beskrivs på www.equmeniakyrkan.se och sök på kyrkoavgift.
  • Du kan ge pengar/kollekt genom autogiro. Då ger du Equmeniakyrkan ett medgivande att dra ett visst belopp varje månad från ditt bankkonto. Detta kallas för ”Månadsgivare”. Beloppet kan fördelas på olika ändamål inom Equmeniakyrkan som internationellt arbete och till arbete med ungdom. Det går alldeles utmärkt att fördela hela gåvan till församlingen om du vill. Församlingens nr är 4415. Givandet sker helt anonymt.
  • Du kan via en månadsvis överföring från ditt bankkonto, sätta in direkt på församlingens konto i Handelsbanken nr. 6683-140 709 541. Detta kan din bank ordna för dig.
  • Du kan naturligtvis själv skicka din gåva till församlingens plusgiro-konto 34 26 25-1, t.ex. i samband med att du betalar dina räkningar.

Tack för att du läst igenom detta och på förhand, tack för din gåva!
Visst behöver vi pengar, men det vi behöver allra mest är ditt engagemang. Vi ser ett ekonomiskt behov, men lösningen finner vi inte genom att fördjupa oss i ekonomi. I församlingen handlar det om liv och engagemang. Där behoven blir tydliga och där människor dras in i ett engagemang, där har även det ekonomiska möjligheter att fungera.

Denna information har skrivits på uppdrag av Stenungsunds Missionsförsamlings styrelse. Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Gun Arvidsson

Församlingens kassör

0304 – 67 28 25

gun_arvidsson@hotmail.com

Kjell Strömner

Ordförande

0761 287828

Du är välkommen att vara med.