Om oss

Välkommen till Kopperskyrkan, Equmeniakyrkan i Stenungsund!

Vi är en del av samfundet Equmeniakyrkan där den tidigare Svenska Missionskyrkan ingår. Vi hälsar dig varmt välkommen att dela gemenskapen!

Kopperskyrkan vill vara ett rum för livet. En inbjudande kyrka och församling där vi tillsammans får upptäcka, lära känna och följa Jesus. Vi vill vara en kyrka för hela livet, från det lilla barnet till den gamla människan. Här är platsen för dop, konfirmation, vigsel och begravning. I Kopperskyrkan finns plats för stilla andakter, gudstjänster, bibelstudier, konserter, konfirmander, scoutmöten, körövningar, hantverksgrupp, dagträff och mycket mer. Pastorn har tystnadsplikt och står till förfogande för samtal. Vi är en gemenskap på väg genom livet, med ett centrum i Jesus Kristus. Medlem kan var och en bli som vill tro på Jesus Kristus. Det sker genom ett samtal med pastorn och (om man vill) ett enkelt välkomnande i en gudstjänst. Det går naturligtvis utmärkt att delta i all verksamhet utan att vara medlem.

Till detta rum för livet är Du välkommen.

1968 invigdes Kopperskyrkan men församlingen är betydligt äldre. Den bildades i slutet av 1800-talet och tidigare gudstjänstlokaler fanns i Ödsmål och på Göteborgsvägen i Stenungsund. Församlingen består idag av cirka 85 medlemmar. Därtill kommer alla församlingens vänner och barn och ungdomar i Equmenia.

Församlingen har ett samarbetsavtal med Svenska Kyrkan i Norums och Jörlanda församlingar vilket innebär att vi firar ett par gudstjänster per termin tillsammans. Samarbete sker också i ”Kyrka – Arbetsliv” och i Familjescout i St. Höga mm.

Församlingen har ibland även gudstjänster gemensamma med Ucklums missionsförsamling.