Barn o ungdom

Inom Equmenia i Stenungsund samlas barn och ungdomar för olika aktiviteter, de flest med scoutinriktning.

Equmenia är en kristen organisation öppen för alla oavsett tro.  Varje deltagare får själv ta ställning till vad man vill tro alla kan alla kan vara med på de olika aktiviteterna. Läger är en viktig del i arbetet

Välkommen du med! Som deltagare eller ledare.
Vi har jättekul!

Läs mer om våra grupper under respektive flik.

Equmenia
Bankgiro 5172-9804
Swish    123 0797894