Språkcafé och Läxhjälp

Sedan 2016 har Kopperskyrkan hjälpt nyanlända med att lära svenska, med läxor och med annat som nyanlända behöver. Varje torsdag klockan 18 till 20 finns möjlighet att få hjälp. Då finns volontärer som hjälper till med studier och fika serveras. Svenska kyrkan medverkar med en diakon i arbetet.
Se kalendern vilka dagar vi har språkcafé eftersom det under sommar och större helger blir avvikelser från torsdagsträffarna.