Dagträff

Några onsdagar per termin träffas ”Dagträffen” klockan 11:00 i kyrkan för fika, föredrag och samtal. Från hösten 2021 har vi på nytt träffar. Se i kalendern.