Dagträff

Några tisdagar per termin träffas ”Dagträffen” klockan 11:00 i kyrkan för fika, föredrag och samtal. För hösten 2020 finns inget program ännu pga. smittorisken.