Kopperskyrkan
Bergsvägen 2
444 42 Stenungsund

Församlingens plusgiro: 34 26 25 – 1
Swish: 123 – 328 95 35

Equmenias bankgiro: 5172-9804
Swish 123 – 079 78 94

Församlingen

Ordförande: Gustaf Åkermark Tel: 070 0458068

Pastor Föreståndare: Vakant

Vice Föreståndare: Ulla Strömner Tel; 070 6176148

Kassör: Gun Arvidsson

Equmenia ungdomsarbetet

Ordförande Equmenia: Lars Josefsson

Kassör Equmenia: Lukas Josefsson

..och på facebook;
sök Kopperskyrkan och gilla…