Kopperskyrkan
Bergsvägen 2
444 42 Stenungsund

Församlingens plusgiro: 34 26 25 – 1
Swish: 123 – 328 95 35

Equmenias bankgiro: 5172-9804
Swish 123 – 079 78 94

Församlingen

Ordförande: Gustaf Åkermark Tel: 070 0458068
E-mail: g_akermark@hotmail.com

Diakon Föreståndare: Ann-Charlotte Andreasson Tel. 070 4373739
E-mail: kopperskyrkan.ann-charlotte@outlook.com

Vice Föreståndare: Ulla Strömner Tel; 070 6176148
E-mail: ulla.stromner@gmail.com

Kassör: Gun Arvidsson
E-mail: gun_arvidsson@hotmail.com

Equmenia ungdomsarbetet

Ordförande Equmenia: Lars Josefsson
E-mail: lars.josefsson.sc@outlook.com

Kassör Equmenia: Lukas Josefsson
E-mail: josefsson.lukas@gmail.com

..och på facebook;
sök Kopperskyrkan och gilla…