Diakoni socialt

Internationella kommittén arbetar med frågor som berör församlingens kontakt med missionsarbete och bistånd

Det innebär att vi;
– Förmedlar aktuell information om Equmeniakyrkans internationella arbete.
– Aktualiserar insamlingar till Equmeniakyrkans internationella arbete