Diakoni socialt

Internationella kommittén är gemensam för församlingarna i Stenungsund och Ucklum. Gruppen arbetar med frågor som berör församlingarnas kontakt med missionsarbete och bistånd

Det innebär att vi;
– Förmedlar aktuell information om Equmeniakyrkans internationella arbete.
– Aktualiserar insamlingar till Equmeniakyrkans internationella arbete