Måndagskväll i Kristinedalkyrkan

Välkommen måndag den 18 mars klockan 18,30. Från gammalt …… till nytt.
Mannekänguppvisning med Hos Marta och Maria. Lena Åbergfrån Kreativa Caféetkommer och pratar om hur man med enkla medel kan återanvända gammalt till något nytt.
Kostnad 50 kr mat ingår.
Anmälan till Veronica Jonsson 0703 996755 eller Pia Josefsson 0706 437879
Varmt välkomna.