Detta händer i Kopperskyrkan i höst.

Efter sommaruppehåll får vi på nytt träffas i kyrkan till gudstjänster, samlingar och andra aktiviteter. Höstens planering är i stort sett klart och innehåller många fina tillfällen till möten.

Söndag 3 sept. kl. 17,00. Gudstjänst med avtackning av pastor Henrik Olsson som varit församlingens pastor i två år. Henrik kommer att sluta sin tjänst i Kopperskyrkan och vid serveringen efter gudstjänsten finns möjlighet att framföra sitt tack till honom.

Söndag 10 sept. kl. 11,00. Ekumenisk gudstjänst i Ödsmåls kyrka.

Söndag 17 sept. kl. 10,30. Gudstjänst med pastor Carina Hult.

Lördag 23 sept. kl. 18,00. Inbjuder vi till en kväll med besök av församlingens tidigare pastor Leif Larsson. Leif kommer att bjuda på en resa genom Ingemar Olsson 50 åriga sångproduktion.
OBS Anmälan behövs till kvällen senast onsdag innan.

Söndag 24 sept. kl. 10,30. Gudstjänst Leif Larsson

Söndag 1 okt. kl. 10,30. Gudstjänst med Jeanette och Lennart Åkerlund

Måndag 2 okt. kl. 18,30. Måndags kväll i Kristinedalskyrkan. Maria Fässberg Norrhall föreläser med rubriken ”Skapad till helhet och hälsa”. Föreläsning och mat 50 kr

Söndag 8 okt. kl. 1100 Ekumenisk gudstjänst i Kristinedalskyrkan.

Söndag 15 okt. kl. 10,30. Gudstjänst med Carina Hult

Söndag 22 okt. kl. 10,30. Tillsammansgudstjänst med våra familjescouter.

Söndag 29 okt. kl. 10.30. Gudstjänst med Lennart Åkerlund.

Lördag 4 nov. kl. 10,30 Gudstjänst på Alla Helgons dag med Carina Hult.

Söndag 12 nov 10,30 Lennart Åkerlund

Söndag 19 nov. kl. 10,30. Gudstjänst med Liselotte J Andersson

Måndag 20 nov. kl. 18,30. Måndagskväll i Kopperskyrkan med Marie Stenseke. Föreläsning och mat 50 kr.

Söndag 26 nov. kl. 10,30. Gudstjänst med pastor Hans Nilsson

Söndag 3 dec. kl. 10,30. Gudstjänst Första advent med Lennart Åkerlund

Lördag 9 dec. kl. 15,00. Equmenias  Julstuga med försäljning, auktion, servering.

Söndag 10 dec. kl. 17,00. Julkonsert.

Söndag 17 dec. kl. 10,30, Tillsammansgudstjänst. Servering och dans kring granen.

Julafton 24 dec. kl. 10.30. Samling vid krubban