Måndagskväll i Kristinedalkyrkan

Lisbeth Pipping föreläser om Barns utsatthet.

Lisbeth Pipping beskriver öppenhjärtligt sin uppväxt med en utvecklingsstörd förälder. Hon tar oss med på en resa i hennes barndomsland och låter oss förstå vad vanvård och utsatthet kan göra med ett barn. Men det är också en föreläsning om hur barn blir synliga och hur viktiga vi om medmänniskor är.

Kostnad för kvällen är 50 kronor och då ingår även en bt mat.
Anmälan till Veronica Jonsson 0703 996755 eller Ulla Strömner 0706 176148 innan den 25 januari.

Ett samarrangemang mellan Kristinedalskyrkan och Kopperskyrkan