Julen i kyrkan

Välkommen till de gudstjänster vi har i kyrkan under julen.

På julafton klockan 10.00 samlas vi, barn och vuxna runt krubban och får höra berättelsen om det som hände där.

På annandagen den 26 dec klockan 17.00 träffas vi i Ucklums missionskyrka. Det är då fokus på Ekumeniakyrkans internationella arbete. Bertil Svensson som är ansvarig för arbetet i Kongo, besöker gudstjänsten.

Nyårsdagen klockan 17.00 besöker Carina Hult Kopperskyrkan.

Välkomna