Ekumeniakyrkans internationella arbete

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Mellan första advent och sista januari har vi insamling till vårt internationella missionsarbete i våra församlingar.

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv. 

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötesplatser. I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap vidare.

Ge en gåva till insamlingen

Tack för att du är med och stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete runt om i världen. Din gåva gör skillnad!

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286