Fastan, tiden mellan 2 mars och påsken

Varför fastar vi?

I fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. Den som fastar väljer att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad är gott? Vad kan och bör jag avstå? Fastan är en förberedelse inför påsken

I år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Klimatfasta gärna tillsammans. Det gör det roligare!