Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

”En stjärna i öster  vi kommer för att tillbe Kristus”

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 23 januari. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som har arbetas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen.
I år har de kristna i Mellanöstern valt tema för denna bönevecka. Av flera skäl har de valt temat om stjärnan som steg upp i öster. Medan många västliga kristna främst firar jul, uppmärksammar många av österns kyrkor epifania (trettondedag jul) som en ännu viktigare högtid. Då uppenbaras Guds kärlek för folken i Betlehem och vid Jordan. Fokus i teofanin (den gudomliga uppenbarelsen) är på ett sätt en skatt som kristna från Mellanöstern kan dela med sig till sina bröder och systrar över hela världen.

I Stenungsund uppmärksammar vi veckan med nedanstående gudstjänster:

18/1 Tisdag 18:30 – Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Kristinedalkyrkan (vaccinpass krävs)

19/1 Onsdag 18:30 – Ekumenisk bön Kopperskyrkan

20/1 Torsdag 18:30 – Ekumenisk bön Kristet Center Väst

Söndagen den 23/1 vill vi gärna uppmuntra att medlemmar i våra
olika kristna traditioner att besöka varandras gudstjänster, men på
grund av pandemin genomför vi ingen gemensam med alla tre församlingarna. I Kristinedalkyrkan firas gudstjänst (*Vaccinpass krävs.)
med Svenska kyrkan och Kopperskyrkan. Kristet Center Väst firar en
gudstjänst med temat ”Andens Enhet” vilken också kommer att sändas
via deras hemsida.