Pilgrimsvandring

Vi vandrar söndag 29 augusti kl. 13.30 med start vid Norums kyrka.
Vi upplever skapelsens skönhet och låter våra tankar gå i hållbarhetens spår. Vi stannar upp inför några av Frälsarkransens pärlor och får med oss tankar kring miljö och klimat utifrån dem.
Vandring via Strandnorum och Äggestorp i lättgången terräng. Ta med bra skor,
kläder efter väder och eget fika för en fikapaus under vägen!
Klockan 17.00 är vi tillbaka vid församlingshemmet i Norum för en enkel måltid i församlingshemmet (kostnad 30 kr) och därefter ekumenisk mässa i Norums kyrka kl. 18.00.
Kontakt: Pia Josefsson, 0706-43 78 79 /
Catarina Holmgren Martinsson, 0705-30 04 14