Kopperskyrkan söker Pastor/ Diakon

Kopperskyrkan, Stenungsund söker pastor/diakon 50 – 60% som församlingsföreståndare

Stenungsund är en starkt växande kommun med närhet till hav, skog och storstad. Här finns goda kommunikationer (pendlingsavstånd till Göteborg), gymnasium och möjlighet till en rik fritid. Kopperskyrkan är belägen i centrala Stenungsund.

Vår önskan är att vara en inkluderande kyrka med engagemang i vårt samhälle. Inspirerade av Equmeniakyrkans vision vill vi forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar dig, mig och världen.

Våra prioriterade områden är att erbjuda en varm och öppen kyrka där alla får plats, att arbeta med nyanlända och att utveckla vårt arbete med familjescout.

Tillsammans med vår pastor vill vi både fördjupa de kontakter vi har och finna nya vägar i vårt arbete. Vi upplever att möjligheterna är stora och att vi behövs som kyrka i Stenungsund.

Vi söker dig som vill:

  • Vara navet i vårt gudstjänstliv.
  • Vara en del i Equmenias arbete med bl.a. familjescout.
  • Finnas med i vår samverkan med Svenska kyrkan och knyta samhällskontakter.
  • Utmana oss att växa både som människor och som församling.
  • Möta olika åldrar och deras behov av gemenskap, undervisning och själavård.

Tjänsten utformas i samråd med sökande.

Vi vill gärna ha din ansökan före den 15:e april

Välkommen med ansökan och att ställa frågor

Gustaf Åkermark                                     Ulla Strömner
Ordf. Kopperskyrkan                               Vice församlingsföreståndare

0700 45 80 68                                            0706 17 61 48

g_akermark@hotmail.com                       ulla.stromner@gmail.com