Veckobrev

Vänner!

Vi fortsätter med veckobrev för att ha kontakt med varandra, det känns extra viktigt nu när vi inte kan mötas i vår kyrka och är ett sätt att berätta om vad som händer.

I söndags hade vi vårt årsmöte med val av olika funktioner via Zoom. Det fungerade bra, men annorlunda jämfört med vanliga årsmöten. Protokoll kommer att skickas ut och det kommer även att vara tillgängligt på anslagstavlan i kyrkan. På årsmötet beslutade vi att annonsera efter en ny pastor till församlingen på 50–60 %. Annonsen kommer att läggas in på Equmeniakyrkans hemsida.

För planeringen framåt kommer Lennart Åkerlund att ge inspelade gudstjänster ungefär två gånger per månad. Vi har digital ekumenisk gudstjänst med Kristinedalskyrkan en gång i månaden i vår. En gudstjänst i månaden ges möjlighet att ta del i gudstjänst via TV/digitalt.

Vi gläds över att Lennart Åkerlund regelbundet ger oss gudstjänst i ord och ton. Vi är även glada för vårt samarbete med Svenska kyrkan.

Söndagen den14 febr.
Det finns möjlighet att se på TV- gudstjänst SVT 2 10.00 eller på andra digitala sätt.
TV- gudstjänsten kommer ifrån Nya Slottet i Bjärka Säby. Dagens tema är Kärlekens väg. 

Du kan också gå in på Svenska Kyrkan i Stenungsund: www.svenskakyrkan.se/stenungsund/andakt

Söndagen den 21 febr.
Digital ekumenisk gudstjänst tillsammans med Kristinedalkyrkan. Den spelas in i Kopperskyrkan. Länk kommer att skickas ut per mail om det.

Språkcafé
Varje torsdag kl.18.00 är många engagerade i läxhjälp och svensk undervisning via Zoom. Det känns värdefullt och meningsfullt, både för de som ger hjälp och för de som får hjälp.

Gubbträff och Vandra med varandra, tisdagen den 16 febr. 10.00
Varannan tisdag är det Gubbträff i Kopperskyrkan och samtidigt är det en vandringsträff. Du väljer vilken grupp du vill vara med i. Vi går en promenad i en takt som passar alla. Vi träffas utanför Kopperskyrkan, udda veckor, klockan 10.00.

Påminner om ett nyskrivet fastematerial som finns på Equmeniakyrkans hemsida som har två ämnen ” Bibel och bön” och ”Klimatfasta”. Fastan börjar den 17 februari. Se Gustaf Åkermarks utskick den 7 februari.

Om möjligt kommer en pilgrimsvandring att anordnas i maj månad. Preliminära planer är att den är på två vandringsdagar med mål i Vadstena. Mer information om detta kommer längre fram.

Har ni frågor eller behov av samtal eller andra församlingsangelägenheter så hör av er till:
ordförande Gustaf Åkermark 0700 458068
eller
vice församlingsföreståndare Ulla Strömner  0706 176148

Tänk på församlingens ekonomi!
Plusgirokonto 34 26 25-1 eller Swish till 123 3289535

Avslutande bön från årsmötet
Herre, vi tackar dig för vår församling.
Vi tackar dig för alla som finns i vår närhet.
Nu lägger vi alla val och alla beslut i dina goda händer och ber om välsignelse inför det nya året.
Ge oss mod och kraft att vara kyrka,
att vara till för andra och att vara till för varandra.
Var med oss alla,
bevara oss i allt som händer.
I Jesu namn.
Amen

Ulla Strömner