Vad händer i januari februari

Gudstjänsten den 17 januari kan du se på Youtube via länken nedan.

Vad vi förstår, så får vi fortsätta dessa annorlunda tider ett tag till med begränsningar av möten och gemenskap. Men vi får göra det bästa möjliga av tiden vi inte kan mötas i kyrkan. Det finns många goda andakter, musik och gudstjänster på nätet, TV, radio. Och så kan vi ta kontakt med varandra via telefon och på andra sätt. Många uppskattar ett telefonsamtal. 

I en andakt på nätet kunde man läsa om ordet Corona,
”Mitt i corona finns oron och mitt i oron finns ro.”
Många upplever oro i dessa tider, oro för att man ska bli smittad eller att någon i ens närhet blir drabbad av sjukdom. I Johannes 14:27 kan vi läsa Jesu ord:

” Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

31 januari är en ekumenisk gudstjänst med Kristinedalkyrkan inplanerad. Troligtvis blir den digital.
Du kan gå in via länken www.svenskakyrkan.se/stenungsund/andakt

7 februari har Kopperskyrkan digital gudstjänst med Lennart Åkerlund. Som vanligt så skickas en länk ut senast samma morgon.
Efter gudstjänsten är det församlingens digitala årsmöte. Mer information kommer om det.

Gubbträff och Vandringsträff
Varannan tisdag är det Gubbträff i Kopperskyrkan. Nu startar vi tisdagsvandring för oss som inte är med i Gubbträffen. Vi går en promenad i en takt som passar alla. Klockan 10.00 träffas vi varje tisdag udda veckor vid Kopperskyrkan. Start den 2 februari

Har ni frågor eller behov av samtal eller andra församlingsangelägenheter så hör av er till:
ordförande Gustaf Åkermark  0700458068
eller
vice församlingsföreståndare Pia Josefsson 0706437879

Tänk på församlingens ekonomi!
Plusgirokonto 34 26 25-1 eller Swish till 123 3289535

Bön, Jesu skapar tro
Tröstens Gud
välsignad är du
som möter oss i svårigheter
och ger oss kraft
att stå emot missmod.
Bär alla som lider
och hjälp oss att finna vila i dig.

I Jesu namn.