Information från styrelsen

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-06-22. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kära församlingsmedlemmar och vänner!
Nu har det gått 3 månader sedan vi tvingades ändra om i vår verksamhet p.g.a. Covid-19 och då vi inte kunnat samlas i kyrkan så får vi istället informera er via detta brev.
För oss alla har det varit en utmaning och påfrestning att inte kunna mötas som vanligt i kyrkan.  Vår pastor Helena har fortsatt arbetet hemifrån med inspelningar av predikningar på YouTube, själavårdande samtal per telefon, veckobrev och uppdateringar på vår Facebooksida samt möten på distans i styrelse, verksamhetsråd, språkcafé/läxhjälp och med kollegor inom Equmeniakyrkan.  Alltid måste vi tänka på att Helena arbetar bara 60% och att arbetsuppgifterna för henne överenskoms med styrelsen. Vi tackar Helena för hennes bidrag till att hålla vår kyrka och församling levande!

Kopperskyrkan har erbjudit stillhet och bön genom en öppen kyrka två timmar varje onsdag för enskild stillhet, andakt och bön. Något som betytt mycket för många, både för dem som varit på plats och de som tagit kontakt med önskan om ljuständning och förbön. Kopperskyrkan har också erbjudit en pilgrimsvandring med nattvard på Skärtorsdagen och pilgrimsvandring på Pingstdagen med avslutande andakt vid kvarnen. Stillhet och bön och pilgrimsvandringarna har genomförts av en grupp församlingsmedlemmar.

Det har också varit mycket glädjande att kunna fortsätta med Språkcaféets läxhjälp på distans. Mellan 10 och 15 elever har varje torsdag fått hjälp av lika många volontärer. Tacksamma är vi också för att Equmenia har kunnat fortsätta med sina familjescoutsamlingar utomhus. Nu hoppas vi och ber för att vi så snart som möjligt efter sommaren skall kunna återuppta våra möten i kyrkan. Vi önskar alla en skön och frisk sommar.

Hälsningar Gustaf

Verksamhetsrådet
Fram till sommaruppehållet fortsätter Kopperskyrkan med bland annat: • Öppen kyrka varje onsdag kl. 17 – 19. Sista gången blir 17:e juni, onsdagen i midsommarveckan • Youtube-andakt/-predikan varje söndag. Sista gången blir 21 juni, söndagen efter midsommardagen • Omsorgsgruppen ombesörjer att ensamma inom församlingen regelbundet får telefonsamtal

Pastorn har semester veckorna 26 t.o.m. 32, alltså från 22:e juni till 9:e augusti. Ghenet har semester veckorna 26 t.o.m. 31.

Verksamhetsrådet träffas i mitten av juni för att tänka och planera utifrån olika möjliga förutsättningar i höst med planering för höstens olika särskilda tilldragelser, i hopp om att det ska vara möjligt att genomföra som vanligt.

Tills vidare så tänker vi oss följande: • Gudstjänsterna börjar igen söndag 16 augusti. Som det ser ut nu är det troligt att vi får fortsätta med Youtube-andakt/-predikan, men vi följer utvecklingen och hoppas ändå att situationen ändrats till dess. • Det är ännu inte klart med hur det blir med Stillhet och bön efter semestern.

Om någon har en tanke eller fundering gällande verksamheten så kontakta gärna verksamhetsrådet. I verksamhetsrådet finns pastor Helena Klar Fast, Ulla Strömner, Jill Myrberg, Berith Falk och Pia Josefsson.  Vi ser fram emot och längtar efter när vi kan få mötas tillsammans i Kopperskyrkan igen.

Hälsningar Pia och Helena

Språkcaféet
Pga. Covid-19 så har vi sedan mitten av mars haft Språkcafé för nyanlända digitalt, redan vid 10 tillfällen och totalt ca 60 läxhjälpslektioner. Läxhjälpen är viktig för många nyanlända inte minst så här i slutet på läsåret för att kunna få godkänt och allra helst med bra betyg. Vi är ca 15 lärare/volontärer som utbildats i data-programmet Zoom som vi använder för att kunna genomföra läxhjälpen på distans. Det har fungerat bra, med hjälp av lite improvisationer. Det har funnits och finns möjlighet för fler att få hjälp med läxor. Sprid gärna detta!! Det är bara att höra av sig till Lars eller Pia.  (Lars Josefsson 0708330582 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com eller Pia Josefsson 0706437879 maria.e.josefsson@gmail.com) Vi behöver elevens mobil nr, mailadress och namn.
I början av juni så träffades vi volontärer på Zoom, summerade våra erfarenheter och beslutade att starta det digitala Språkcaféet för nyanlända torsdagen 27 aug kl. 18-20.
Volontärerna har en digital startträff veckan innan, tisdagen den 20 aug kl. 19:00.  Är det någon mer som är intresserad att vara med som volontär så är det bara att höra av sig till Lars eller Pia.  Equmenia centralt har uppmärksammat vårt arbete och det känns väldigt roligt. Vi har delat med oss av våra erfarenheter.

Hälsningar Pia, Olle och Lars

Ekonomi
Vill tacka er alla för att ni är med och tar ansvar för vår ekonomi även när vi inte kan träffas som vanligt och delar av vår verksamhet är på paus under Coronapandemin.
Inför sommaruppehållet hoppas jag att vi alla hjälps åt att fortsatt ta ansvar för ekonomin. Autogiro är ett suveränt sätt att se till att det inte glöms bort. Du bestämmer vilket belopp du vill föra över med automatik från ditt konto varje månad och tar på så sätt ditt ansvar för församlingens verksamhet.  Kyrkoavgiften, som tas via din skatt, är ytterligare en möjlighet som ger oss välbehövliga pengar varje månad.  Anmäl dig gärna till autogiro och/eller kyrkoavgiften, om du tycker det passa dig.  Information finns och anmälan görs på Equmeniakyrkans hemsida: www.equmeniakyrkan.se under rubriken ”Vårt arbete” och sedan ”Ge en gåva”. För anmälan om kyrkoavgift finns också blanketter i kyrkan på hyllväggen i hallen.

Hälsningar Gun

Fastighetsgruppen/Ansvarsgrupperna
Vi behöver ha lite extra tillsyn av kyrkan från ansvarsgrupperna under sommaren. Det har förekommit en del skadegörelse i omgivningarna och är ofta nedskräpat bakom och runt kyrkan så extra viktigt att ansvarsgrupperna försäkrar att kyrkan tittas till in- och utvändigt inför och efter varje helg. Plocka upp skräp runt kyrkan, även uppe på scoutplatsen bakom kyrkan. Tag också in ev. post och lägg på expeditionen.

Hälsningar Börje

Equmenia
Vi är glada att vi har kunnat ha våra familjescoutsamlingar i vår trots Covid-19. Vi har varit utomhus och minimerat smittorisken med bl.a. egen fika. Gemensamma fika har vi ordnat med glasstrutar och russinpaket. Vi har bl.a. varit uppe i Furufjäll och i grottorna vid Sundsby. Det har varit viktigt för barnen att ha dessa samlingar och att få komma ut. Scoutlägret 2020 blev inställt, men vi planerar för en spännande scouthajk lokalt istället. Den planeras att bli i september 2020.  För 2021 så planerar vi att det ska bli ett scoutläger som vanligt i Flötemarken.  Familjescout i Stora Höga och vanliga scouterna i Stora Höga har också kunnat genomföra sina samlingar i vår.

Vi har ett livaktigt ungdomsarbete och ser med tillförsikt fram emot hösten 2020.
Är det någon som är intresserad att veta mer om Familjescout i Stenungsund eller komma o pröva på så finns kontaktuppgifter nedan:   Lisa Strömner, lisa.stromner@gmail.com, 0709756872 Följ oss även på facebook: fb.me/familjescoutikopperskyrkan, @familjescoutikopperskyrkan

Hälsningar Lars

Styrelsen i Kopperskyrkan:   Gustaf Åkermark, ordförande. Kjell Stahre, vice ordförande. Lena Gordon, sekreterare. Pia Josefsson, vice församlingsföreståndare. Gun Arvidsson, kassör. Jill Myrberg, ledamot. Björn Sporrong, ledamot. Ing-Marie Nyqvist, suppleant. Helena Klar Fast, pastor och församlingsföreståndare. Lars Josefsson, ordförande Equmenia, adjungerad