Gudstjänster i pingst- och sommartid

Välkommen att ta del av predikningar och andakter av Helena Klar Fast:

24 maj: https://www.youtube.com/watch?v=XCPHSruJVLw

31 maj Pingstdagen: https://www.youtube.com/watch?v=yhwtZfabaM8

1 juni annandag pingst. Ekumenisk gudstjänst: https://www.svenskakyrkan.se/stenungsund/andakt

7 juni: Dagen är heliga trefaldighetsdagen, som också kallas Missionsdagen. Temat är Gud – Fader, Son och Ande. Rubrik för predikan är Gästfrihet. Vi firar även nattvarden, så förbered gärna genom att ställa fram en liten brödbit och ett glas med någon dryck, det går utmärkt med juice eller te eller det du har tillgängligt. https://www.youtube.com/watch?v=Hxqp_cJaAXI 

14 juni: https://www.youtube.com/watch?v=lp24b5netYE

20 juni: https://www.youtube.com/watch?v=Gk_Ysep4osg