Vad händer i Kopperskyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-05-29. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Information om verksamheten 28 maj 2020

Youtube-andakt: Varje söndag finns en predikan/andakt tillgänglig på Youtube. Den publiceras även via Facebook. Den publiceras normalt på lördagen, då även en länk skickas ut. Kopperskyrkans alla Youtube-andakter kan nås på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCmQEq-lnYlVJs7sgaTC5Teg

Digitalt kyrkfika: klockan 11:30 på söndag. Ställ fram fika, ring någon i församlingen och fika i varsin ände av telefonen, medan samtalet pågår.

Välkommen på vandring i pingst
Söndagen den 31 maj klockan 17 träffas vi vid Kopperskyrkan och vandrar ca en kilometer till väderkvarnen. Längs vägen kommer vi att få ta del av tankar och böner. Framme vid kvarnen äter vi den egna matsäcken som vi har med oss. Vid kvarnen har vi också en andakt.
Under vandringen är vi noga med att hålla avstånd och följer de råd som finns för att undvika smittspridning.
Välkomna!

måndag annnandag pingst har vi en ekumenisk websänd andakt tillsammans med Kristinedals församling. Den publiceras på måndag. Du hittar den på: https://www.svenskakyrkan.se/stenungsund/andakt

Stillhet och bön: Varje onsdag klockan 17 – 19 är Kopperskyrkan öppen för enskild andakt med ljuständning och bön. Du kommer och går när du vill. Vill du att vi ska tända ett ljus för dej eller någon annan så hör av dej till Pia Josefsson tel 0706437879, Jill Myrberg tel 0725004481 eller Ulla Strömner tel 0706176148.

Daglig kvällsandakt med Kopperskyrkan: klockan 18:30 vid ditt köksbord. Tänd ett ljus, be Fader vår, läs Psalm 23 i Bibeln.

Pga. Coronan så har vi numera vårt Språkcafé för nyanlända digitalt. Vi har redan haft det vid 8 tillfällen. Totalt har vi haft c:a 40 tillfällen med läxhjälp  då vi volontärer har hjälpt enskilda nyanlända med sina läxor. Det känns väldigt bra att kunna göra detta. Det är viktigt för många speciellt så här i slutet på läsåret att kunna få godkänt och betyg.
Vi är 13 volontärer som vi har utbildat i data-programmet Zoom som vi använder för att kunna genomföra den här utbildningen via internet.
Vi har nu ett utbildningstillfälle för nyanlända kvar innan terminen tar slut. Det är:
-Torsdag 4 juni kl 18-19 och 19-20
Det finns möjlighet för fler nyanlända att få hjälp vid dessa tider. Sprid gärna detta!! Det är bara att höra av sej till mej eller Pia. Vi behöver deras mobil nr, mailadress och namn.
Lars Josefsson 0708330582 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com eller Pia Josefsson 0706437879 maria.e.josefsson@gmail.com
Vi volontärer har också träffats för att lära oss av varandra och planera för utbildningarna. Måndagen 8 juni så ska vi summera våra erfarenheter och göra en plan för hösten 2020.
Equmenia centralt har uppmärksammat vårt arbete och det känns väldigt roligt. Vi har delat med oss av våra erfarenheter.
Pia Josefsson, Olle Ågren och Lars Josefsson

Här kommer lite uppdatering från Equmenia i Stenungsund. Vi är glada att vi har kunnat ha våra familjescoutsamlingar i vår trots Coronan. Vi har varit utomhus och minimerat smittorisken med bl.a. egen fika. Gemensamma fika har vi ordnat med glasstrutar och russinpaket. Vi har bl.a. varit uppe i Furufjäll och i grottorna vid Sundsby. Det har varit viktigt för barnen att ha dessa samlingar och att få komma ut.

Scoutlägret 2020 blev inställt, men vi planerar för en spännande scouthajk lokalt istället. Den planeras att bli i slutet av aug eller i september 2020.  För 2021 så planerar vi att det ska bli ett scoutläger som vanligt i Flötemarken.

 

Om du ännu inte är medlem i församlingen och vill bli det, hör av dig. Församlingen är organiserad som en ideell förening, med styrelse, årsmöte och församlingsmöten där vi gemensamt tar beslut. Församlingen bygger på frivilligt engagemang och att vi gemensamt tar ansvar. Församlingens mål är att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Enda kriteriet för medlemskap är att du vill tro på Jesus.

Pastorn är i tjänst, även om Kopperskyrkan arbetar på ett annorlunda sätt för närvarande. Vill du samtala med pastor så kan du ringa, sms:a eller skicka email. Pastorn kan möta upp för samtal i kyrkan eller per telefon efter överenskommelse, och finns också tillgänglig för kyrkliga handlingar som begravning, vigsel och dop. (Pastorn har semester v. 26 – 32)

Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi, eftersom våra utgifter finns kvar även under den tid vi pausar verksamheten. Det finns flera olika sätt att lämna sitt bidrag till församlingens verksamhet. Insättning på församlingens plusgiro 34 26 25-1. Insättning på församlingens bankkonto i Handelsbanken 6856- 140709 541.  Swish-nummer 1233289535 och skriv vad överföringen avser. Tack för din gåva!

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor.
Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar
den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.
Psalmer och sånger 200 vers 1 & 7

Helena Klar Fast
Pastor, Kopperskyrkan
0739-295011
Email: helena.trollhattan777@gmail.com

Kopperskyrkan är en del av Equmeniakyrkan Sverige. ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen!”