Verksamheten i Kopperskyrkan

Känslan av otillräcklighet, ensamhet, av att vara avskuren från församlingsgemenskapen, att något viktigt fattas. Vi lever i en tid där vi uppmanas hålla avstånd och att inte träffas – för att visa omsorg och rädda liv. Men för den som är van att gå till gudstjänst, så kan det kännas i kroppen och själen när man istället sitter hemma i soffan. Så hur är vi kyrka i en tid då vi inte kan träffas som vanligt? Ända sedan kyrkans ursprung för två millenia sedan, så har församlingarna levt med förändring, frivillig eller påtvingad av omständigheter. I min ungdom hölls en evangelisationskampanj med rubriken ”Nytt liv”. Sedan kom en ungdomstidning som också kallades ”Nytt liv”, om mitt minne inte spelar mig spratt. Nytt liv är något vi också kan kalla den fantastiska skörden av gudstjänster och andakter som nu sänds av oerhört många kyrkor, både på Youtube, Facebook, webben. Digitalt når nu kyrkan i Sverige ut på ett helt oväntat sätt, samtidigt som man pausat de offentliga samlingarna. Varför använde vi oss inte av digitala kanaler förut? Alla våra församlingar har medlemmar som av olika skäl tidigare inte kunnat komma till gudstjänst. De har troligen under lång tid känt sig avskurna från församlingen. Varför sände vi inte gudstjänsten digitalt då, som en kärlekstjänst till dem? När pandemin äntligen är över och vi utan rädsla för hälsan kan ses igen i gudstjänsten, kommer vi då att fortsätta att sända digitalt för alla dem som inte kan komma? Det är läge nu och framöver att ta oss en funderare om hur vi verkar, hur vi visar omsorg, hur vi når ut. Svaren är inte självklara. Låt oss vara öppna för Nytt Liv i många aspekter!

På grund av smittorisken med Covid 19 har verksamheten förändrats.

Gudstjänster sänds digitalt.

Varje onsdag klockan 17 – 19 är Kopperskyrkan öppen för enskild andakt med ljuständning och bön. Du kommer och går när du vill. Max antal personer i kyrkan samtidigt är 15 personer. I dagsläget när vi har öppet i kyrkan hälsar vi inte i hand och vi sitter glest på markerade platser. För alla samlingar som vi har så beaktar vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19.

Digitalt Språkcafé & Läxhjälp För bokning ring Pia (0706437879) eller Lars Josefsson (tel  0708330582)

Digitalt kyrkfika: klockan 11:30 på söndag. Ställ fram fika, ring någon i församlingen och fika i varsin ände av telefonen, medan samtalet pågår.

Daglig kvällsandakt med Kopperskyrkan: klockan 18:30 vid ditt köksbord. Tänd ett ljus, be Fader vår, läs Psalm 23 i Bibeln.

 

Pastorn är i tjänst, även om Kopperskyrkan arbetar på ett annorlunda sätt för närvarande. Vill du samtala med pastor så kan du ringa, sms:a eller skicka email. OBS Helena har ny mail adress helena.trollhattan777@gmail.com.  Pastorn kan möta upp för samtal i kyrkan efter överenskommelse, och finns också tillgänglig för kyrkliga handlingar. Vigsel, dop och begravning kan vi samtala om ifall det är aktuellt.

Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi, eftersom våra utgifter finns kvar även under den tid vi pausar verksamheten. Det finns flera olika sätt att lämna sitt bidrag till församlingens verksamhet. Insättning på församlingens plusgiro 34 26 25-1. Insättning på församlingens bankkonto i Handelsbanken 6856- 140709 541. Swish-nummer 1233289535 och skriv vad överföringen avser. Tack för din gåva!

Helena Klar Fast