Veckobrev 2 april

Kopperskyrkan är en del av Equmeniakyrkan Sverige. ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen!”

Styrelsen har utvärderat situationen igår onsdag. Beslutet är att pausen för samlingar förlängs. Däremot fortsätter styrelsens arbete, själavården och omsorgen. Vi följer situationen och planerar att kontinuerligt komma ut med ny information.

Vi fortsätter att lägga ut söndagarnas predikan på Youtube. Länk kommer att göras tillgänglig varje söndag i god tid innan klockan 10:30. Du kan också delta i gudstjänst i Kristinedalskyrkan.

Nu när vi inte kan fira påsk som vanligt i vår kyrka vill vi hälsa välkommen till ett par annorlunda tillfällen: På skärtorsdagen inbjuder vi till en kort och enkel pilgrimsvandring på Stenungsön, start 18:00.  Upplägget blir ungefär detsamma som vi brukar ha i Kopperskyrkan på vår Getsemanestund ”En vandring genom tre rum”. Mer information i nästa veckobrev. I rådande Coronatider kommer vi givetvis att hålla ”sociala avstånd” vid vår vandring. På långfredagen inbjuder vi till stillhet, bön, ljuständning i Kopperskyrkan. Kyrkan kommer vara öppen mellan 10 – 12. Du kommer och går när du vill.

I dagsläget när vi har öppet i kyrkan hälsar vi inte i hand, vi sitter glest på markerade platser och vi är inte fler än 15 personer samtidigt inne i kyrkan. Självklart håller vi oss hemma om vi inte mår bra och känner oss sjuka. För alla samlingar som vi har så ber vi er beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19 som ni finner på deras hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se

Försök pågår att ordna läxhjälpen digitalt. Vi återkommer när vi lyckats ordna det.

 

Equmenia Stenungsund har beslutat att för närvarande genomföra en del samlingar. Familjescout vandrar till bergets högsta topp på lördag 4 april. Samling 10:30 vid parkeringen vid starten till spåret i Furufjäll. Alla tar med sin egen matsäck. För er som inte känner till området ligger det i anslutning till Stenungsunds orienteringsklubbs klubbstuga. Se länk: https://www.google.se/maps/place/Stenungsunds+Orienteringsklubb+-+Klubbstuga/@58.0549439,11.8759123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46456f580d68e229:0x20be2528970b3b39!8m2!3d58.0549439!4d11.878101

Däremot blir årets scoutläger i Flötemarken inställt.

 

Fortfarande gäller följande:

Digitalt kyrkfika: klockan 11:30 på söndag. Ställ fram fika, ring någon i församlingen och fika i varsin ände av telefonen, medan samtalet pågår.

Daglig kvällsandakt med Kopperskyrkan: klockan 18:30 vid ditt köksbord. Tänd ett ljus, be Fader vår, läs Psalm 23 i Bibeln.

Värdgrupperna: Hör gärna av er till varandra i er värdgrupp, så att ingen blir bortglömd. Ni är även ansvariga för att tömma brevlådan och lägga in posten i kyrkan.

 

Om du önskar bli kontaktad av församlingens omsorgsgrupp, hör av dig till pastorn eller till Ulla Strömner. Det gäller oavsett om du önskar samtalskontakt eller om du behöver hjälp med att handla. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om du önskar hjälpa till med omsorgsgruppens uppdrag, hör av dig till Ulla Strömner. Som församling behöver vi varandra och vill finnas till för varandra.

Vill du samtala med pastor så kan du ringa, sms:a eller skicka email. Pastorn kan möta upp för samtal i kyrkan efter överenskommelse, och finns också tillgänglig för kyrkliga handlingar som begravning. Vigsel och dop kan vi samtala om ifall det är aktuellt.

Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi, eftersom våra utgifter finns kvar även under den tid vi pausar verksamheten. Det finns flera olika sätt att lämna sitt bidrag till församlingens verksamhet. Insättning på församlingens plusgiro 34 26 25-1. Insättning på församlingens bankkonto i Handelsbanken 6856- 140709 541. Swish-nummer 1233289535 och skriv vad överföringen avser. Tack för din gåva!

Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset och följ även myndigheternas uppdateringar på www.krisinformation.se

Kyrkostyrelsen har beslutat att flytta fram årets kyrkokonferens till 18-20 september 2020. Konferensen kommer att hållas i Stockholm med fokus på förhandlingar och gudstjänster. Skulle det även då inte vara möjligt att utifrån rådande rekommendationer att samlas fysiskt kommer Kyrkokonferensen ändå att genomföras med digitala lösningar.

I Kopperskyrkan är vi en del av den världsvida kyrkan och samtidigt en del av Guds hela kyrka i Sverige. Jag vill avsluta det här Veckobrevet med att citera biskop Åke Bonnier i Skara stift: ”Dödstalen stiger både i Sverige och i övriga världen. Extra sjukhus byggs snabbt upp. Läkarmottagningar i tält förbereds och genomförs. Provtagningarna är tänkta att öka i antal, så gott som alla icke nödvändiga möten ställs in. Detta är en del av den verklighet vi lever i just nu och strax efter lunch varje dag får vi nya besked av Folkhälsomyndigheten och regeringsrepresentanter. Riskgrupper ska hålla sig borta från samlingar av olika slag. Det gäller också i kyrkans sammanhang. Det bär mig emot att säga det, men jag säger det ändå med största tydliga stämma: 70+:are och andra i riskgrupper: GÅ INTE TILL KYRKAN I DESSA TIDER!!! VISA KLOKHET GENOM ATT INTE KOMMA!!! Det känns så fel att säga detta som biskop och ändå gör jag det – jag ropar ut det med versaler!”

Be med mig för alla som arbetar idag och i natt, läkare, sköterskor, vårdbiträden, alla inom vården. Vi ber också för alla sjuka, alla som är rädda eller oroliga. Vi ber för alla som har förlorat någon älskad människa. Tack för att du är nära, närmre än vi anar. Tack för att du ger ny kraft, ny ork, mitt i stormen. Herre förbarma dig! I Jesu namn, amen.
Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.

Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

(Psalmer och sånger nr. 828 vers 1

Helena Klar Fast

Pastor, Kopperskyrkan

0739-295011