Kopperskyrkan i Coronatider

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-03-26. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I dessa tider där vi alla påverkas av smittspridning så sprids även oro och behov av gemenskap. Vi vill hitta nya sätt att stödja varandra. Här berättas om några sätt att delta i gemenskapen och i trons hopp.

Söndagens predikan kommer liksom förra söndagen att läggas ut på Youtube. Länk kommer att göras tillgänglig på söndag klockan 10:30. Du kan också delta i gudstjänst i Kristinedalskyrkan.

Vi kan ha digitalt kyrkfika: Ställ fram fika klockan 11:30 på söndag, ring någon i församlingen och fika i varsin ände av telefonen, medan samtalet pågår.

Vi kan ha daglig kvällsandakt klockan 18:30 vid ditt köksbord. Tänd ett ljus, be Fader vår, läs Psalm 23 i Bibeln.

Om du önskar bli kontaktad av församlingens omsorgsgrupp, hör av dig till pastorn eller till Ulla Strömner. Det gäller oavsett om du önskar samtalskontakt eller om du behöver hjälp med att handla. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om du önskar hjälpa till med omsorgsgruppens uppdrag, hör av dig till Ulla Strömner. Som församling behöver vi varandra och vill finnas till för varandra.

Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi, eftersom våra utgifter finns kvar även under den tid vi pausar verksamheten. Det finns flera olika sätt att lämna sitt bidrag till församlingens verksamhet. Insättning på församlingens plusgiro 34 26 25-1. Insättning på församlingens bankkonto i Handelsbanken 6856- 140709 541. Swish-nummer 1233289535 och skriv vad överföringen avser. Tack för din gåva!

Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset och följ även myndigheternas uppdateringar på www.krisinformation.se

Vill du samtala med pastor så kan du ringa, sms:a eller skicka email. Pastorn kan också möta upp för samtal i Kopperskyrkan efter överenskommelse.

Senast 2 april 2020 kommer vi ut med ny information.

Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.

Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

(Psalmer och sånger nr. 828 vers 1)

Helena Klar Fast

Pastor, Kopperskyrkan

0739-295011