Ljuset lyser i mörkret. Predikan 22 mars av Helena Klar Fast

Kyrkan är inte inställd! Det finns många sätt att vara kyrka på. Ring någon bekant och bryt isoleringen utan att öka smittrisken. Erbjud dig att handla åt någon äldre eller person i riskgruppen. Tänd ett ljus och bed för invånare i kommunen i allmänhet och för vårdpersonalen i synnerhet. På söndag kan du fira gudstjänsten med predikan från Kopperskyrkan på Youtube.

Följ länken: https://www.youtube.com/channel/UCmQEq-lnYlVJs7sgaTC5Teg