Coronaviruset påverkar oss.

Observera

Denna text publicerades första gången den 2020-03-18. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Med anledning av coronaviruset

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har gått ut med nya rekommendationer med anledning av pandemin. Vår statsminister har i samband med en presskonferens uppmanat att ”äldre … bör inte utsättas för smittrisk utanför hemmet. Äldre och riskgrupper ska undvika all onödig social kontakt.”

Kopperskyrkans ledning har därför beslutat att pausa all verksamhet, till en början t.o.m.1: a april då vi har ett nytt styrelsemöte och gör en ny utvärdering av läget. Detta var inte ett enkelt beslut att fatta men vi har bedömt att det är en nödvändig åtgärd för att ta vår del av ansvaret för att minska smittspridningen i samhället, samt inte i onödan utsätta äldre och personer i riskgrupper för smittrisk. Kyrkans pastor fortsätter att vara i tjänst och finns tillgänglig på telefon eller på plats i Kopperskyrkan efter samråd.

Glöm inte att vi fortsatt behöver ert stöd till församlingens ekonomi, eftersom våra utgifter finns kvar även under den tid vi pausar verksamheten. Det finns flera olika sätt att lämna sitt bidrag till församlingens verksamhet. Insättning på församlingens plusgiro 34 26 25-1. Insättning på församlingens bankkonto i Handelsbanken 6856- 140709 541. Swish-nummer 1233289535 och skriv vad överföringen avser. Tack för din gåva!

Vi planerar att lägga ut söndagens predikan på Youtube. Länk kommer att göras tillgänglig senare. Du kan också fira gudstjänst genom att titta på TV-sända gudstjänster och tända ett ljus och tänka på och bedja för Kopperskyrkan, medlemmarna och alla de som annars är med i våra samlingar. På söndag 22 mars klockan 10:00 – 10:45 i SVT2 är gudstjänsten från Svenska Kyrkan i Nederluleå. Du kan också delta i gudstjänst i Kristinedalskyrkan.

Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset och följ även myndigheternas uppdateringar på www.krisinformation.se

Vår förhoppning är att pausen ska bli kortvarig. Vill du samtala med pastor eller någon i styrelsen så finns vi till för dig.

Senast 2 april 2020 kommer vi ut med ny information.

Kopperskyrkan, Stenungsund 17 mars 2020

Gustaf Åkermark, ordförande, 0700458068

Helena Klar Fast, pastor och församlingsföreståndare, 0739295011

Gun Arvidsson, kassör Kopperskyrkan, 0704939972

Pia Josefsson, vice församlingsföreståndare, 0706437879

Kjell Stahre, vice ordförande, 0733969291