Årsmöte i Kopperskyrkan

Den 2 februari hade Kopperskyrkan sitt årsmöte. Årsmötet beslöt att fortsätta med Språkcafé och läxhjälp för nyanlända. En uppskattad aktivitet som samlar 30 till 40 personer som behöver hjälp med språket, läxorna och andra praktiska frågor. Andra mötesplatser är hantverksgruppen, nattugglan för kvinnor. Gubbträffen träffas för praktiska sysslor i kyrkan och Dagträffen där det oftast erbjuds föredrag på olika teman. Regelbundet inbjuds äldre till Café Skonaren för gemenskap och fika.

Nytt för i år är att Kopperskyrkan tillsammans med Kristinedalskyrkan bjuder in till ”Måndagskvällar i kyrkan”. Den första kommer redan den 24 februari då författare och ståuppkomiker Jonas Helgesson besöker Kopperskyrkan.

Församlingen vill också samlas kring ordet och i bönen vid gudstjänster. Varje söndag (med några undantag) inbjudes alla till gudstjänst i Kopperskyrkan.

Vid årsmötet valde församlingen ny ordförande i styrelsen. Gustaf Åkermark valdes enhälligt och han ersätter Kjell Strömner. Årsmötet avslutades med bön av Helena Klar Fast som bad för alla som valts till olika uppgifter, för hela församlingen och de som kommer i kontakt med församlingens arbete.