Nytt lokalt samarbetsavtal Svenska kyrkan och Kopperskyrkan

Sedan 2007 har vi haft ett lokalt samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan i Stenungsund och Kopperskyrkan. Avtalet är nu förnyat och gäller från 2019-06-01 och tre år framåt. I avtalet gläds vi åt den gemenskap vi känner och det fortsatta arbetet tillsammans. Vi kommer att mötas till ekumeniska gudstjänster två gånger per termin. Samarbeta i andakter på äldreboenden, synliggöra den ekumeniska böneveckan, söka former för praktiskt samarbete i frågor om integration och språkcafé. Vi vill också återkommande erbjuda inspirations- och utbildningskvällar.
Avtalet är godkänt lokalt av Domkapitlet, för Svenska kyrkan. Equmenikyrkan centralt har också godkänt avtalet.

Vi är som kyrkor kallade att delta i Guds mission i världen och söka förverkliga Kyrkans synliga enhet. Kallade att stärka vår samhörighet och samverka i vittnesbörd och tjänst.