Kyrkokonferens där Helena Klar Fast välkomnas i Equmeniakyrkan

Den 29 maj till 2 juni är det Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping. Från Kopperskyrkan är Pia Josefsson och Ulla Strömner valda som ombud. I konferensen beslutas bl. a. om verksamhet och budget. På dagordningen finns också val av ny regional kyrkoledare efter Tomas Hammar som går i pension. Nytt förslag är Elin Alm från Skåre. Där finns också motioner, en om att skjuta upp försäljning av missionskyrkan i Marstrand. En ny kyrkohandbok kommer också att diskuteras.

I konferensen händer mycket, förutom förhandlingar så finns seminarier, andakter, gudstjänster mm. Även om man inte är ombud så kan man besöka konferensen och delta i ex. gudstjänster. Jag vill här särskilt informera om gudstjänsten söndagen den 2 juni klockan 10:00 i Jönköpings arena. I denna högtidsgudstjänst ordineras nya pastorer och diakoner. Då välkomnas också pastorer från andra kyrkor. Vår pastor Helena Klar Fast kommer då att välkomnas i Equmeniakyrkan. Tag detta tillfälle för att besöka konferensen och var med och välkomna Helena.

I Kopperskyrkan har vi ingen gudstjänst den 2 juni utan hänvisar till konferensen i Jönköping eller till Kristinedalskyrkan.