Påsken i Kopperskyrkan

Välkomna till påskens gudstjänster i kyrkan.

Skärtorsdag 18 april kl. 18:00 Getsemanestund. En vandring genom fyra rum

Långfredag 19 april kl. 10:30  Gudstjänst. Helena Klar Fast

Påskdagen 21 april kl. 10:30 Uppståndelsegudstjänst, Helena Klar Fast. Kören