Equmeniakyrkans internationella mission

Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en oerhörd värdefull insats runt om i världen. Insamlingen pågår mellan 1:a advent (2 december) 2018 och 31 januari 2019.

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.

I Kopperskyrkan finns möjlighet att lämna din gåva. Insamlingen aktualiseras särskilt i gudstjänsten på Annandag jul klockan 10:30

Välkomna