Pilgrimsvandring

Observera

Denna text publicerades första gången den 2017-09-04. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lördagen 9 september gör vi en pilgrimsvandring tillsammans med Kristinedalskyrkan.  Start vid Kopperskyrkan kl 10.00.  Vandring via Norums kyrka, Äggestorpsdalen till Norums holme, ca. 7 km. Där har vi en pilgrimsgudstjänst. Därefter går vi tillbaka via Hallerna och Nösnäsvallen, ca. 6 km. Det går också att vandra enbart den ena delsträckan. Medtag matsäck!  Info och anmälan till kjell.stromner@gmail.com eller tel 0761-287828. borje.myrberg@telia.com eller tel 0703227889.