Equmenisk gudstjänst

Observera

Denna text publicerades första gången den 2017-03-27. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den 2 april firar vi equmenisk gudstjänst i Kopperskyrkan tillsammans med Kristinedalskyrkan. Kyrkoherde Eric Muhl och Kopperskyrkans kör medverkar. Vi firar nattvard tillsammans.

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkomna