Ungdomsledare till Familjescout

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-05-30. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ungdomsledare till familjescout i Stenungsund.

Vill du några lördagar per termin arbeta med barn, ungdomar och vuxna i en familjescoutverksamhet? Denna möjligheten finns  i Stenungsund från september 2016 till maj 2017. (Det kan finnas möjlighet till förlängning)

Kopperskyrkan i Stenungsund bedriver scoutverksamhet i Kopperskyrkan och i Stora Höga. I Stora Höga sker arbetet tillsammans med Svenska Kyrkan. De två grupperna bedriver scoutarbetet i formen av Familjescout, vilket innebär att hela familjen deltar. Aktiviteterna är ex. hantverk, spårning, kanoting och andra typiska scoutaktiviteter. Varje grupp träffas 4-5 lördagar per termin från kl. 10-13. Till varje träff hör eldning, tillagning av något gott till fikat en andakt, samling med sång och berättelse. Grupperna har en bred spridning på deltagare från små barn till deras föräldrar och ibland till och med mor och farföräldrar. De vuxna är en god resurs i de olika aktiviteterna.

Stenungsund och Stora Höga har bra pendlingsavstånd från Göteborg med buss, tåg och bil.

Är du intresserad av att jobba och utveckla dessa grupper är du välkommen att kontakta Stenungsunds missionsförsamling och Equmenia i Stenungsund genom Per-Ulrik Johansson tel. 0705227042. Mail perulrikjohansson@telia.com

Projektet genomförs endast om de ekonomiska frågorna löses.