Tillfällen att finna stillhet i kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-03-31. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

En av de saker vi pratat om i den församlingsutveckling som vår församling är inne i, är möjligheten att erbjuda stillhet och ro. En liten grupp har arbetat med detta och skapat en enkel ordning till onsdagkvällarna i Kopperskyrkan. För att markera en förnyelse har vi också valt att byta namn. Det som förut kallades ”Bön” heter nu ”Stillhet” och tanken är att det skall vara öppet varje onsdag kl.18.30 – 19.00. Onsdag 30/3 är första kvällen.

Till hösten vill vi också inbjuda till en hel dag i stillhet.