Hållbart liv i Stenungsund

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-01-27. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

För fjärde året inbjuder Kyrka-arbetsliv (Svenska kyrkan och Kopperskyrkan) tillsammans med Stenungsunds kommun och Hållbar Kemi 2030 till en kväll på temat hållbart liv i Stenungsund. Undertemat detta år är ”Trygghet”. Vi har tagit fram fyra områden ur den undersökning vi gjorde till förra årets temakväll, då vi frågade skolklasser vad som var bra med att bo i Stenungsund och vad som kunde vara bättre. Det handlar om industrin, hur vi välkomnar nya, trafikplanering/övergångar/ järnvägen och platser som inte de vuxna ser där det är problem på olika sätt. Ur detta växte frågan om trygghet fram och blev det sammanhhållande temat för årets kväll.

Måndag 1/2 kl.19.00 i Fregatten.