Gudstjänst i Kyrkornas globala vecka

Observera

Denna text publicerades första gången den 2015-11-19. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

15-22 november pågår kyrkornas globala vecka. Det är Sveriges Kristna råd som inbjuder alla kyrkor att delta.

I år är temat ”Jord att leva på – Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”.

Det handlar om vårt sätt att leva och att det påverkar andra människor och deras livsmiljö i vår värld.

I Kopperskyrkan firar vi gudstjänst i globala veckan på söndag 22/11 kl.10.30.

I gudstjänsten predikar Sven Jansson från Diakonia. Diakonia är Equmeniakyrkans biståndsorganisation som genom partners över hela världen försöker förändra livssituationen för många människor. Gå gärna i på www.diakonia.se och läs mer om vad man gör. Vid kyrkkaffet talar Sven JAnsson på temat ”Hopp i klimatkrisens skugga”.

I gudstjänsten sjunger Brödragruppen; ett gäng glada herrar. Dessutom finns Ucklums Missionskyrkas och Kopperskyrkans gemensamma internationella kommité med itextläsningar, böner osv.