Kyrka Arbetsliv

Kyrka-arbetsliv i Stenungsund sker i samarbete mellan Svenska Kyrkan Stenungsund och Kopperskyrkan, Equmeniakyrkan i Stenungsund. Med arbetet vill vi:

  • finnas som en extra tillgång på arbetsplatserna i Stenungsund
  • arbeta både med enskilda samtal och grupper
  • vara ett stöd i företagens krisarbete och rehabiliteringsarbete
  • vara ett bollplank i psykosociala frågor på företagen
  • stå fria gentemot företagen och har tystnadsplikt.