Påsken i Kopperskyrkan

Välkommen på andakt och gudstjänst i påsk. Vi firar Jesu lidande och uppståndelse.
Skärtorsdag klockan 18. Vandring i fyra rum med passionsberättelsen
Långfredagen klockan 10.30. Gudstjänst med Ann-Charlotte Andreasson
Påskdagen klockan 10.30. Gudstjänst. Ann-Charlotte Andreasson och Kören