Kopperskyrkan i jul

Så är vi nu framme vid det sista veckobrevet för året!

Vi har haft en mycket intensiv vecka i kyrkan. Inom drygt en vecka har vi haft flera stora samlingar med julstuga, julkonsert, Luciafirande, begravning, Ukrainsk marknad och Tillsammansgudstjänst. Alla åldrar, och människor från olika hörn av världen har mötts i olika samlingar. Vi önskar att vi som kyrka får förmedla kärlek, hopp och värme till alla dessa människor. Vi vet ju att det är något som behövs i vår tid.

Nu bjuder vi in till gudstjänst på Annandag Jul den 26 december kl. 10.30. Då kommer Göran Andreasson, pastor, som bor på Tjörn. Ing- Marie Nyqvist kommer att ha en barnruta med medverkan av barn och vi får musik och sång av Ebba Ingman och Ester Chohan Strömner. Gudstjänsten firas tillsammans med Ucklums Missionsförsamling.

1 januari börjar vi året med nyårsbön, där vi hoppas på flera som delar tankar inför det nya året. Samling 17.00.

Den 7 januari 10.30 möter vi vår nya diakon, Ann-Charlotte Andreasson, i gudstjänsten.

Välkommen till våra samlingar!

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi i Kopperskyrkan er alla. Och en önskan om ett år, då vi får uppleva mer av fred och kärlek mellan länder och människor.

För Kopperskyrkan/ Ulla Strömner

”I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid.

En stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.”