Årsmöte i Kopperskyrkan

Årsmötet är församlingens viktigaste tillfälle för beslut. Med tacksamhet får vi välja ledamöter till styrelsen och funktionärer till olika uppgifter i församlingen. Årsmötet är öppet för icke medlemmar men de kan inte delta i beslut.

Välkommen till årsmötet