Jul i Kopperskyrkan och insamling till internationell mission

Julafton klockan 10:30 samlas vi runt krubban. Barnen får placera barnet, herdarna och de vice männen runt krubban och vi får lyssna till evangeliet om att en frälsare är född.

Annandag jul klockan 10:30. Gudstjänst med insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Gudstjänsten besökes av Herve Kiese från Kongo. Medverkar för också Helena Klar Fast och andra i församlingen. Kören sjunger.

Nyårsdagen klockan 18. Nyårsbön. Helena Klar Fast

Välkomna