Gudstjänst

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-06-01. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På söndag 5/6 är det den 2:a söndagen i Trefaldighet. Då läser vi ur Johannesevangeliet när Jesus kallar lärjungar och på frågan ”Var bor du? ” så svarar han ”Följ med och se!”.

Jag tycker om det svaret och tänker att det säger väldigt mycket om kristen tro och vad det är att vara en lärjunge till Jesus.

På söndag utvecklar jag mina tankar. Förhoppningsvis.

Då sjunger också min bror i nattvardsgudstjänsten i Kopperskyrkan. Mats Johansson från Sundvall. Han är till vardags kapten i Svenska Frälsningsarméns kårer i Sundsvall och Matfors. Numera en del av Equmeniakyrkan. Väldigt roligt att han kommer och hälsar på om ni frågar mig. Dessutom roligt att han sjunger i gudstjänsten.

Per-Ulrik